Zoek je vrede met God?

Laat je met God verzoenen!

Dit lezen we in de Bijbel, in 2 Korinthe 5:20. Van nature zijn we allemaal afgekeerd van God; we zijn vijanden, haters van Hem en van elkaar. Maar Hij wil dat er vrede komt tussen jou en Hem. Dat kan vandaag nog! Ga naar een rustige plek, ga op je knieën (daarmee erken je hoe klein en nietig je bent tegenover die grote, heilige, almachtige God), en zeg maar heel eerlijk en eenvoudig, met diep berouw (oprechte spijt) hoe het er met je voor staat: dat je verloren bent, omdat je slecht bent en ontelbaar vele zonden hebt gedaan, gedacht en gezegd: dingen die jou ongelukkig hebben gemaakt, die Hem oneer hebben aangedaan. Daardoor ben je ver van God verwijderd. Nu al op aarde. En tot in eeuwigheid. Je erkent dat je de eeuwige straf hebt verdiend - eeuwig van God gescheiden, vér van Zijn liefde, genade en steun.

Dan laat Hij je zien: Mijn Zoon, Jezus Christus, kwam voor jou op aarde en stierf in jouw plaats op het kruis van Golgotha. Accepteer je in geloof dat Hij je Plaatsvervanger is geworden, dan wordt Hij je Redder!

In 2 Korinthe 6:2 staat: "Nu is het de welaangename tijd, zie, nu is het de dag van de behoudenis". Als het nu, vandaag, de dag van redding voor jou is, waarom zou je dat dan nog uitstellen?!

Natuurlijk wil je dan graag weten hoe je behouden (gered) kunt worden. Dit kun je ontdekken door te lezen over het goede nieuws, het evangelie.

Dit goede nieuws (Gods evangelie) houdt in dat je drie dingen nederig en in geloof erkent:

Wie God is

de Hoge en Verhevene, Die te heilig is om de zonde door de vingers te kunnen zien.

Wie ik zelf ben

een verloren zondaar, ver verwijderd van God, die door mijn zonden de eeuwige dood heb verdiend, en niet in staat ben om mezelf te redden.

Wie Jezus Christus is

de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is Gods enige Weg waarlangs een zondaar met berouw bij God terug kan komen.

Wil je meer weten over dit goede nieuws van eeuwige redding (het evangelie)? Of weet je al behouden te zijn en wil je groeien in het geloof? Lees dan eens verder op onderstaande site.
Of bekijk de video boodschappen op dit YouTube kanaal.
Of ontvang een gratis Evangelie (een Boek uit de Bijbel waarin wordt geschreven over het leven, lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus).

Verantwoordelijk voor deze site: © Stichting Uit het Woord der Waarheid

© 2024 Wie Jezus Christus heeft die lééft! | WordPress Theme : ScrollMe